UL 60950-1

UL 60950-1
1.1 Phạm vi
1.1.1 Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn này
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị công nghệ thông tin chạy bằng điện lưới hoặc pin, bao gồm thiết bị kinh doanh điện và các thiết bị liên quan, với ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC không vượt quá 600 V và được thiết kế để lắp đặt theo Quy chế Điện Canada, Phần I, CSA C22.1; CSA C22.2 Số 0; Quy chế Điện Quốc gia, NFPA 70; và Quy chế An toàn Điện Quốc gia, IEEE C2. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị, trừ khi được chỉ rõ khác trên nhãn hoặc hướng dẫn, được thiết kế để lắp đặt theo Điều 645 của Quy chế Điện Quốc gia, NFPA 70 và Tiêu chuẩn về Bảo vệ Thiết bị Xử lý Dữ liệu Máy tính Điện tử, NFPA 75. Xem phụ lục nae để biết các ví dụ và tham khảo về các yêu cầu quy chế có thể áp dụng cho thiết bị này. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin:
– được thiết kế để sử dụng làm thiết bị đầu cuối viễn thông và thiết bị hạ tầng MẠNG VIỄN THÔNG, bất kể nguồn điện là gì;
– được thiết kế và được dùng để nối trực tiếp với, hoặc được sử dụng làm thiết bị hạ tầng trong HỆ THỐNG CÁP PHÂN PHỐI, bất kể nguồn điện là gì;
– được thiết kế để sử dụng NGUỒN ĐIỆN LƯỚI AC làm phương tiện truyền thông liên lạc (xem lưu ý 4 trong điều khoản 6 và lưu ý 3 trong điều khoản 7).
Tiêu chuẩn này chỉ rõ các yêu cầu dùng để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho NGƯỜI VẬN HÀNH và người không chuyên môn có thể tiếp xúc với thiết bị và được quy định cụ thể cho NGƯỜI BẢO TRÌ. Tiêu chuẩn này được dùng để giảm các nguy cơ trên đối với thiết bị được lắp đặt, cho dù thiết bị bao gồm một hệ thống các thiết bị được nối với nhau hay thiết bị độc lập, phải lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy định của nhà sản xuất. Ví dụ về thiết bị trong phạm vi tiêu chuẩn này là:

Loại sản phẩm chung

Ví dụ cụ thể về thiết bị ngân hàng

loại chung máy xử lý tiền tệ bao gồm máy rút tiền tự động (ATM)
máy xử lý dữ diệu và văn bản và các thiết bị liên quan thiết bị chuẩn bị dữ liệu, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy tính cá nhân, máy vẽ đồ thị, máy in, máy quét, thiết bị xử lý văn bản, thiết bị hiển thị trực quan
thiết bị mạng dữ liệu cầu điện, thiết bị đầu cuối mạch dữ liệu, thiết bị đầu cuối dữ liệu, bộ định tuyến
thiết bị bán lẻ điện và điện tử máy đếm tiền, đầu cuối điểm bán hàng bao gồm các đĩa cân điện tử liên quan
máy móc văn phòng điện và điện tử máy tính, máy sao chép, thiết bị đọc chính tả, máy hủy tài liệu, máy sao chép, bộ xóa, thiết bị văn phòng vi đồ họa, hồ sơ chạy bằng động cơ, máy xén giấy (máy đục lỗ, máy cắt, thẻ ngăn), máy lắc giấy, máy gọt bút chì, máy dập ghim, máy đánh chữ
thiết bị CNTT khác thiết bị sao chụp, thiết bị đầu cuối thông tin công cộng, thiết bị đa phương tiện
thiết bị bưu chính máy xử lý thư, máy bưu chính
thiết bị hạ tầng mạng viễn thông thiết bị thanh toán, bộ ghép kênh, thiết bị cấp mạng, thiết bị đầu cuối mạng, trạm vô tuyến cơ sở, bộ lặp, thiết bị truyền thông, thiết bị chuyển mạch viễn thông
thiết bị đầu cuối viễn thông máy fax, hệ thống điện thoại bấm phím, modem, máy nhắn tin PABX, máy trả lời điện thoại, máy điện thoại (có dây và không dây)

LƯU Ý Cũng có thể sử dụng các yêu cầu của IEC 60065 nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn cho thiết bị đa phương tiện. Xem Hướng dẫn IEC 112, Hướng dẫn về an toàn thiết bị đa phương tiện. Danh sách tham khảo thông tin được cung cấp trong phụ lục q: “Mục lục sách tham khảo”. Danh sách này không nhằm cung cấp thông tin toàn diện và các thiết bị không được liệt kê không nhất thiết bị loại trừ khỏi phạm vi. Thiết bị tuân thủ các yêu cầu liên quan trong tiêu chuẩn này được coi là phù hợp để sử dụng với thiết bị điều khiển quy trình, thiết bị thử nghiệm tự động và các hệ thống tương tự yêu cầu các thiết bị xử lý thông tin. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không bao gồm yêu cầu về hiệu suất hoạt động hoặc đặc điểm chức năng của thiết bị.
1.1.2 Yêu cầu Bổ sung
Các yêu cầu ngoài những yêu cầu được chỉ rõ trong tiêu chuẩn này có thể cần thiết cho:
– các thiết bị được dùng để vận hành trong các môi trường đặc biệt (ví dụ: nhiệt độ cực hạn; bụi, ẩm hoặc rung động quá mức; khí dễ cháy; và không khí ăn mòn hoặc dễ nổ;
– các ứng dụng điện y học với các đầu nối trực tiếp với bệnh nhân;
– các thiết bị được dùng trong xe, trên thuyền hoặc máy bay, ở các nước nhiệt đới, hoặc ở độ cao hơn 2000 m;
– các thiết bị được dùng để sử dụng trong trường hợp có thể có nước xâm nhập; để được hướng dẫn về các yêu cầu này và các thử nghiệm liên quan, hãy xem phụ lục t.
LƯU Ý Cần phải chú ý đến thực tế rằng cơ quan thẩm quyền ở một số nước áp dụng các yêu cầu bổ sung.
1.1.3 Ngoại lệ
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
– các thiết bị hỗ trợ, như hệ thống điều hòa nhiệt độ, phát hiện hoặc dập tắt lửa;
–  các hệ thống cấp điện không phải là một bộ phận hoàn chỉnh của thiết bị, như tđộng cơ máy phát, hệ thống dự phòng pin và các máy biến thế ;
–  lắp đặt đường dây tòa nhà ;
–    các thiết bị không yêu cầu điện năng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *