Sysmac Studio

Sysmac Studio cung cấp môi trường phát triển tích hợp để thiết lập , lập trình, gỡ lỗi và duy trì Bộ điều khiển dòng NJ và Bộ điều khiển Tự động hóa Máy móc khác, cũng như các thiết bị thụ động EtherCAT.

Phần mềm hỗ trợ cấu hình của truyền thông mạng, lập trình thang, văn bản có cấu trúc, lập trình khối chức năng, công cụ mô phỏng cho điều khiển chuyển động và nối tiếp và hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn mở IEC61131-3.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *