Rơ le giám sát an toàn

G9SA

Dòng sản phẩm G9SA đã có trên thị trường với các sản phẩm nhỏ gọn.

 • Có 4 loại có chiều rộng 45-mm:
  Có các model 3 cực, 5 cực, và các model với 3 cực và 2 cực OFF trễ cũng như bộ điều khiển Two-hand.
 • Đã có loại thảm rộng 17.5-mm
  với 3 cực và 3 cực OFF trễ.
 • Kết nối mở rộng đơn giản, model OFF trễ có cài đặt OFF trễ 15 bước.
 • Phù hợp tiêu chuẩn EN ISO13849-1 (Mục 4/PLe).
 • Có hai cách gá lắp: DIN track và bắt vít

G9SB

Rơ le an toàn siêu mỏng

 • Có model rộng chỉ 17.5 mm với 2 hoặc 3 cực.
 • Model rộng 22.5 mm với 3 cực
 • Phù hợp với tiêu chuẩn EN. (TUV chứng nhận)có thể gá lắp dạng DIN