Máy quét laser khu vực

Nguyên lý hoạt động

Một máy quét laser khu vực phát ra một chùm tia laser tới vật thể và nhận tia phản xạ trở về. Chùm tia laser được định hướng bởi một chiếc gương quay quanh trục để phát tán chùm tia laser để phát hiện vật thể trong một khu vực rộng.

Khi một vật thể đi vào vùng này sẽ làm phản xạ chùm tia laser, một bộ phận quang học sẽ tiếp nhận tia phản xạ này. Khoảng cách tới vật thể sẽ được tính toán bằng các dữ liệu như tốc độ ánh sáng, khoảng thời gian trễ giữa thời điểm phát chùm tia laser và nhận tia phản xạ.

Nếu vật thể đó nằm trong vùng cảnh báo, một đầu ra sẽ kích hoạt còi cảnh báo. Nếu vật thể nằm trong khu vực bảo vệ an toàn, lệnh dừng máy sẽ được phát ra để điều khiển máy.