E3X-MDA

Bộ khuyếch đại E3X-MDA hỗ trợ hai đầu vào sợi quang riêng biệt. Về cơ bản, đó là hai bộ khuyếch đại E3X-DA-S trong một vỏ. Điều này có thể là lợi thế vì hai lý do:

  1.  tiết kiệm không gian pa-nen và chi phí
  2. cho các ứng dụng yêu cầu dò tìm hai vật thể đồng thời

E3X-MDA có tính năng so sánh tín hiệu logic bằng các hàm AND, OR và DIFFERENCE. Có model với đầu ra kép: hai tín hiệu đầu ra có thể biểu thị BẬT hoặc TẮT hoặc VÙNG (giữa hai giá trị ngưỡng).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *