E3X-DA-F-S

Kiểu E3X-DA-F-S tốc độ cao có thời gian phản hồi xấp xỉ 50µs cho tốc độ dò tìm nhanh nhất.
Kiểu E3X-DA-F-S tốc độ cao có thời gian phản hồi xấp xỉ 50µs cho tốc độ dò tìm nhanh nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *