Đèn báo chỉ thị

  1. Đèn chỉ thị phím khóa bảo vệ
    Đèn báo chỉ thị phím khóa bảo vệ sáng khi chế độ này đang hoạt động.
  2. Đèn báo điều khiển ngõ ra
    Đèn báo điều khiển ngõ ra sáng khi có tín hiệu xuất hiện ở ngõ ra.
  3. Đèn báo Reset
    Đèn báo Reset sáng khi có tín hiệu Reset.