Chốt khóa

Hàng rào bảo vệ phải được lắp đặt, bảo trì và hoạt động theo cách thức để bảo vệ khỏi sự điều chỉnh hoặc phá hoại.
Để gỡ bỏ chức năng bảo vệ này cần phải có công cụ chuyên dụng. Ví dụ về một vài loại chốt khóa không nên sử dụng:

  • Đinh ốc có đầu rãnh và dạng đầu Phillips
  • Ốc tai chuồn
  • Nam châm
  • Then và bản lề
  • Móc và lỗ móc