Cấu hình Chuyển động

Trong ví dụ này, servo được lệnh di chuyển nhãn trên đai truyền tới vị trí tuyệt đối 60mm. Động cơ tăng tốc lên tốc độ không đổi và sau đó giảm tốc kịp thời để dừng đai truyền ở khoảng cách chính xác 60mm. 
Cấu hình chuyển động là hình Tứ giác cổ điển.
Nhấp vào biểu tượng Play (Phát) để xem lại hình minh họa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *