PLC Mitsubishi CPU FX1S-10MT-ESS/UL

fx1s-10mrPLC CPU FX1S-10MT-ESS/UL

 Số ngõ vào 6, lựa chọn S/S, (24VDC)
 Số ngõ ra 4, Transitor (source)
Nguồn cung cấp 220VAC
Công suất (W) 19
Truyền thông RS232C, RS 485
Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49
 Đồng hồ thời gian thực.
 Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

plc-cpu-fx1s-10mr