Không có vấn đề gì khi ánh sáng 2 cảm biến cắt nhau?

Câu hỏi
Không có vấn đề ngay cả khi hai ánh sáng phát ra từ cảm biến quang điện khác nhau, cắt nhau ?
Câu trả lời
Không có vấn đề gì.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *