Tính năng cân bằng tải biến tần YASKAWA – cầu trục di chuyển ngang

Cách cài đặt thông số cân bằng tải trong biến tần Yaskawa A1000, ứng dụng cho cầu trục di chuyển.

cau truc 1Yaskawa-A1000-Drives

– Tham số b7: Droop Control (CLV, CLV/PM)

          Trong các ứng dụng cẩu trục, việc cân bằng tải rất quan trọng, nhất và với các cẩu trục ngang thì vấn đề này trở nên tối cần thiết vì sự an toàn của hàng hoá và độ ổn định của bộ phận cẩu. Qua bài viết này xin giới thiệu về tính năng Droop Control trên biến tần A1000.
bieu do bien tan
Tính năng điều khiển độ lệch (Droop Control) có thể tự động cân bằng độ tải giữa hai động cơ mà tải điều khiển là như nhau, chẳng hạn như là trục ngang trong các ứng dụng cần cẩu.
Nó phải được kích hoạt một trong hai biến tần điều khiển những động cơ này. Chức năng điều chỉnh độ lệch (Droop Control) được kích hoạt sẽ tự động giảm tốc độ khi mô-men xoắn tham chiếu tăng lên, và tăng tốc độ nếu tham chiếu mô-men xoắn lại giảm, qua đó nó chia đều tải đến động cơ khác.
Khi sử dụng tính năng điều khiển độ lệch (Droop Control) thì tắt tính năng Feed Forward (n5-01 = 0).

Động cơ A chạy nhanh hơn động cơ B, sức kéo nhiều tải.
Động cơ B chạy nhanh hơn động cơ A, sức kéo
– Tham số b7- 01: Mức giá trị điều khiển độ lệch.
Thiết lập mức giảm tốc khi tham chiếu mô-men xoắn là 100%. Mức được đặt như là một tỷ lệ phần trăm tối đa của tần số đầu ra. Thiết lập 0.0% vô hiệu hóa chức năng điều khiển độ lệch.
– Tham số b7- 02: Thời gian trễ của tính năng điều khiển độ lệch.
Tham số này điều chỉnh độ nhạy của tính năng điều khiển độ lệch. Gỉam giá trị nếu thời gian phản ứng quá dài, và tăng lên nếu xảy ra dao động.
thong so bien tan 2
– Tham số b7-03: Cho phép hoặc tắt tính năng điều khiển độ lệch.
+ 1: Cho phép.
+ 0: Không cho phép.
THONG SO BIEN TAN
Tải tài liệu: Tài liệu biến tần YASKAWA AC DRIVE A 1000
Các loại biến tần yaskawa khác:

  1. Biến tần Yaskawa A1000
  2. Biến tần Yaskawa V1000
  3. Biến tần Yaskawa E1000
  4. Biến tần Yaskawa L1000A
  5. Biến tần Yaskawa J1000
  6. BIẾN TẦN YASKAWA G7