Cảm biến quang loại khuếch tán

E3F3-D11 2M
Loại khuếch tán 100mm, NPN
Nguồn cấp: 12~24VDC
Nguồn sáng: Infrared LED
Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On
Thời gian đáp ứng: 1ms max.
Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực
Chức năng chỉnh độ nhạy: Không
Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC
IEC 60529, IP66
  
E3F3-D31 2M
Loại khuếch tán 100mm, PNP
Nguồn cấp: 12~24VDC
Nguồn sáng: Infrared LED
Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On
Thời gian đáp ứng: 1ms max.
Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực
Chức năng chỉnh độ nhạy: Không
Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC
IEC 60529, IP66
* Phụ kiện đặt hàng riêng nếu cần
Gương  E39-R1, E39-R3
Gương (loại băng) E39-RS1, E39-RS2, E39-RS3
Nắp thấu kính E39-F31
Tấm gá Y92-B18
Chú thích:  E39-R1 có kèm với E3F3-R61 và E3F3-R81
E3F3-D12 2M
Loại khuếch tán 300mm, NPN
Nguồn cấp: 12~24VDC
Nguồn sáng: Infrared LED
Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On
Thời gian đáp ứng: 1ms max.
Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực
Chức năng chỉnh độ nhạy: Có
Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC
IEC 60529, IP66
 
E3F3-D32 2M
Loại khuếch tán 300mm, PNP
Nguồn cấp: 12~24VDC
Nguồn sáng: Infrared LED
Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On
Thời gian đáp ứng: 1ms max.
Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực
Chức năng chỉnh độ nhạy: Có
Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC
IEC 60529, IP66
* Phụ kiện đặt hàng riêng nếu cần
Gương  E39-R1, E39-R3
Gương (loại băng) E39-RS1, E39-RS2, E39-RS3
Nắp thấu kính E39-F31
Tấm gá Y92-B18
Chú thích:  E39-R1 có kèm với E3F3-R61 và E3F3-R81

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *