Bộ đếm Autonics FX FXH FXL

Autonics  FX/FXH/FXL Series

Tài liệu tiếng việt FX.H.L

  • Bộ đếm/Bộ đặt thời gian Up/down DIN W72xH72, W48xH96, W144xH72mm
  • Dễ dàng lựa chọn 36 mode hoạt động ngõ vào hoặc 20 mode hoạt động ngõ ra bởi DIP switch bên trong
  • Tốc độ đếm được nâng cấp: 1cps/30cps/2kcps/5kcps
  • Có thể lựa chọn ngõ vào có điện áp (PNP) hoặc không có điện áp (NPN)
  • Thêm chế độ ngõ vào Lên/xuống
  • Dải nguồn cung cấp rộng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC
  • Có thể lựa chọn chức năng bộ đếm hoặc bộ đặt thời gian bởi DIP switch bên trong
  • Có nhiều dải thời gian
  • Bộ vi xử lý bên trong

 
Thông tin đặt hàng (Liên hệ để được giảm giá 0948 956 835)

Mã hàng  Giá (USD) Kích thước Nguồn cấp  Loại ngõ vào  Tốc độ đếm
FX4Y-I  60.70 W72xH36mm 100-240VAC NPN

Có thể lựa chọn

30cps hoặc 5kcps

FX6Y-I  64.20 W72xH36mm 100-240VAC NPN
FX4S  71.10 W48xH48mm 100-240VAC NPN / PNP
FX5S-I  62.40 W48xH48mm 100-240VAC NPN / PNP

    Có thể lựa chọn

1cps,30cps,

2kcps, 5kcps

FX4  88.40 W72xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX6  100.60 W72xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4-2P  117.90 W72xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX6-2P  131.80 W72xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4-I  71.10 W72xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX6-I  74.60 W72xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4H  88.40 W48xH96mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4H-2P  117.90 W48xH96mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4H-I  71.10 W48xH96mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4L-2P  130.10 W144xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX6L-2P  144.80 W144xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX4L-I  81.50 W144xH72mm 100-240VAC NPN / PNP
FX6L-I 88.40 W144xH72mm 100-240VAC NPN / PNP