Bộ đếm Autonics FM LM

Autonics FM/LM Series

Tài liệu tiếng việt Autonics FM.LM
Bộ đếm đo lường Lên/ Xuống/ Lên xuống DIN W72xH72, W144xH72mm

  • Có thể chọn chức năng Nhân / Chia
  • Tốc độ đếm được nâng cấp: 1cps/5kcps
  • Có thể chọn ngõ vào có điện áp (PNP) hoặc không điện áp (NPN)
  •  Bộ nhớ duy trì trong 10 năm (Sử dụng chất bán dẫn ổn định)
  • Cài đặt dấu thập phân (Hiển thị dấu thập phân đã được cố định)
  • Dải nguồn cung cấp rộng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC
  • Bộ vi xử lý bên trong

Thông tin đặt hàng (Liên hệ để được giảm giá 0948 956 835)

Mã hàng  Giá (US  Kích thước  Nguồn cấp Loại ngõ vào  Tốc độ đếm
F4AM  114.50 W72xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP

1cps/30cps

2kcps/5kcps

F4AM-2P  137.00 W72xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
F4BM  91.90 W72xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
F6AM  124.90 W72xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
F6AM-2P  166.50 W72xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
F6BM  100.60 W72xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
L4AM-2P  166.50 W144xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
L4BM  100.60 W144xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
L6AM-2P  180.40 W144xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP
L6BM 107.50 W144xH72mm 100-240VAC, NPN / PNP