Bộ đặt thời gian H3CR-A

Đồng hồ đặt thời gian đa năng  H3CR-A giá rẻ


Download Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A
Download Tài liệu tiếng anh H3CR-A
Đa năng, nhiều dải thời gian và chế độ hoạt động, dải nguồn rộng, cỡ 48x48mm.

  • Dải điện nguồn rộng giảm yêu cầu về trữ hàng.
  • Nhiều ứng dụng với 6 hoặc 4 chế độ hoạt động.
  • Dễ dàng kiểm tra hoạt động thông qua đầu ra tác động tức thời  4 núm chỉnh cho phép đặt thời gian từ 0,05s tới 300h.
  • Nhiều kiểu đầu vào : Khởi động đếm, đặt lại 0 và các chức năng cổng (loại 11 chân cắm).
  • Model Thông dụng
    H3CR-A AC100-240/DC100-125
    H3CR-A AC24-48/DC12-48

Thông tin đặt hàng

Kiểu chân cắm Điện áp nguồn Kiểu đầu vào Chế độ hoạtđộng Model
11 chân cắm 100 đến 240 VAC Đầu vào không điện áp 6 chế độ: A,B,B2,C,D,E H3CR-A AC100-240
11 chân cắm 100 đến 125 VDC Đầu vào không điện áp H3CR-A DC100-125
11 chân cắm 24 đến 48 VAC Đầu vào không điện áp H3CR-A AC24-48
11 chân cắm 12 đến 48 VDC Đầu vào không điện áp H3CR-A DC12-48
8 chân cắm 100 đến 240 VAC Không đầu vào 4 chế độ: A,B2,E,J(khởi động bằng nguồn) H3CR-A8 AC100-240
8 chân cắm 100 đến 125 VDC Không đầu vào H3CR-A8 DC100-125
8 chân cắm 24 đến 48 VAC Không đầu vào H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
8 chân cắm 12 đến 48 VDC Không đầu vào H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
8 chân cắm 100 đến 240 VAC Không đầu vào H3CR-A8E
8 chân cắm 100 đến 125 VDC Không đầu vào H3CR-A8E
8 chân cắm 24 đến 48 VAC/VDC Không đầu vào H3CR-A8E

Các phụ kiện (đặt hàng riêng)

Đế cắm Model
8 chân cắm P2CF-08 / PF083A-E
11 chân cắm P2CF-11 / PF113A-E

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *