Biến tần ADLEE

          Variable Frequency Drive

variable

Các biến tần ADLEE  phù hợp cho bất kỳ ứng dụng có mục đích chung có liên quan đến một động cơ AC, có đầy đủ các chức năng hoạt động. Tích hợp chức năng đầu số / tương tự,  phù hợp với một mảng rộng các nhu cầu. Dễ dàng cài đặt và vận hành và bảo dưỡng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *