Giới thiệu

Lộ trình Đào tạo và Thời gian Học
Khóa học này được chia thành 2 chương:

  • Cảm biến tiệm cận – Thông tin cơ bản
  • Các dòng cảm biến Tiệm cận hàng đầu của OMRON

Phương pháp tốt nhất để thành công trong khóa học này tuân theo thứ tự nội dung đào tạo, lần lượt theo trang. Bạn cũng có thể di chuyển đến bất cứ phần nào trong khóa học vào bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chế độ xem dạng cây, nhưng thực tế cho thấy cách đạt được kết quả tốt nhất là tuân thủ quy trình của khóa học. Sau mỗi chương sẽ có các câu hỏi ngắn để giúp bạn chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ cuối khóa, hy vọng bạn sẽ thích những câu hỏi này!
Kết quả Học tập
Sau khi hoàn tất khóa học này và sử dụng tất cả tài liệu có sẵn của khóa học, học viên có thể thực hiện đúng những điều sau…

  1. Nhắc lại các lợi ích chính của Cảm biến tiệm cận và ví dụ về ứng dụng sử dụng thiết bị này. 
  2. Nhận biết thiết kế cơ bản của cảm biến cảm ứng. 
  3. Giải thích các ưu và nhược điểm của cảm biến cảm ứng được bảo vệ và không được bảo vệ
  4. Nhắc lại các nhóm cảm biến tiệm cận chính của OMRON và lĩnh vực ứng dụng chính của những cảm biến này.

 
Mục lục:
 
Bài 1: Giới thiệu về Tự động hóa Nhà máy
 

 
Bài 2: Cảm biến quang điện
 

 
Bài 3: Cảm biến Tiệm cận
 

 
Bài 4: Kiểm soát nhiệt độ
 

 
Bài 5: Bộ Nguồn
 

 
 Bài 6: Rơle Đa năng
 

 
Bài 7: Truyền động điện xoay chiều –( Biến tần)
 

 
Bài 8: Cảm biến Sợi Quang
 

 
Bài 9: Điều khiển Chuyển động Cơ bản
 

 
Bài 10: Khái niệm cơ bản về PLC
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *