G9SB Safety Relay Unit

Catalog G9SB
Ultra Slim Safety Relay Unit

  • Models of width 17.5 mm available with 2 or 3 poles. Models of width 22.5 mm with 3 poles also available.

  • Conforms to EN standards (TÜV approval).

  • DIN track mounting possible.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *