FX2N-16MR-DS

PLC Mitsubishi                                                  
Model:  FX2N-16MR-DS
Nguồn cấp 24VDC
16 đầu vào ra: 8 đầu vào + 8 đầu ra relay
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin sản phẩm dòng FX2N-16M:
 

16 In/Out
Thông tin FX2N-16MR-ES/UL FX2N-16MR-DS FX2N-16MT-ESS/UL FX2N-16MT-DSS
Số đầu vào/ra 16 16 16 16
Nguồn cấp 100-240VAC 24VDC 100-240VAC 24VDC
Số đầu vào 8 8 8 8
Số đầu ra 8 8 8 8
Kiểu đầu ra Relay Relay Transistor Transistor
Kết nối RS232, RS485 RS232, RS485 RS232, RS485 RS232, RS485
C/S tiêu thụ (W) 25 30 25 30
Trọng lượng (Kg) 0.6 0.6 0.6 0.6
KT (W x H x D) 130 x 90 x 87 130 x 90 x 87 130 x 90 x 87 130 x 90 x 87