K8DS-PH1

K8DS-PH1 Rơ le bảo vệ mất pha, sai thứ tự pha
k8as-ph1
Tài liệu k8ds-ph1
– Thiết kế nhỏ gọn, thân mỏng 17.5 mm.
– Chống motor quay ngược do đấu sai dây.
– Phân biệt giữa các pha dương, ngược pha & mất pha khi điện bật lên.
– Phát hiện mất pha khi motor đang hoạt động.
– Đầu ra relay SPDT, 5 A ở 250 VAC (tải trở).
– Chống nhiễu biến tần tốt.
– Có đèn LED báo trạng thái.