K8AB-PW2 380/480VAC


K8AB-PW2 380/480VAC
Rơ le Bảo vệ Quá điện áp/ không đủ điện áp

  • Bảo vệ nguồn 3 pha 3 dây hoặc 4 dây: Quá điện áp, không đủ điện áp.
  • Các rơle đầu ra: Hai rơle SPDT
  • Đặt mức hoạt động
  • Đặt thời gian hoạt động
  • Đặt riêng ngưỡng trên/ ngưỡng dưới (các đầu ra riêng)
  • Chọn chức năng (DIP switch)
  • Các hiển thị: Chỉ thị nguồn/ chế độ hoạt động, Chỉ thị cảnh báo ngắt (đèn cảnh báo nháy)

 Tài liệu tiếng việt K8AB
Catalog tiếng anh K8AB-PW2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *