K8AB-PH1-L


K8AB-PH1-L
Rơle bảo vệ mất pha & thứ tự pha
•  Chống motor quay ngược do đấu sai dây
•  Phân biệt giữa các pha dương, ngược pha & mất pha khi điện bật lên
•  Đầu ra relay SPDT, 6 A ở 250 VAC (tải trở)
•  Có đén LED báo trạng thái
Catalog tiếng anh K8AB-PH1-L

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *