K3HB-XVD 100-240VAC


K3HB-XVD 100-240VAC
Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC

  • Nguồn cấp: 100-240VAC
  • Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.0000 to 1.9999 V
  • Ngõ ra: (chọn lựa)
  • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
  • Kích thước: 48 x 96mm
  • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66

Tài liệu tiếng anh K3HB-X
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *