Hiện tượng nẩy tiếp điểm

Hiện tượng nẩy tiếp điểm là hiện tượng tiếp điểm điện liên tục đóng và mở với tốc độ nhanh và lặp lại gây nên bởi cả tác động cơ học và hồ quang điện. 

Ví dụ, khi chúng ta thả một quả bóng từ một vị trí cao hơn mặt đất, quả bóng sẽ nẩy lên trước khi dừng hẳn. Điều này cũng tương tự đối với hiện tượng nẩy tiếp điểm do nguyên nhân cơ học. Khi các tiếp điểm thay đổi trạng thái, tiếp điểm sẽ nẩy lên và đóng mở rất nhanh khoảng 3 đến 4 lần trước khi hoàn toàn dừng lại.

Nếu bạn lựa chọn tốc độ đếm nhanh cho bộ đếm có đầu vào dạng tiếp điểm, bộ đếm sẽ đếm cả các lần tiếp điểm đóng mở do nẩy lên. Do đó, mặc dù công tắc chỉ đóng/mở 1 lần, giá trị đếm hiện tại của bộ đếm có thể là 3 hoặc 4. Như vậy,khi đầu vào bộ đếm có dạng tiếp điểm, chúng ta luôn luôn lựa chọn tốc độ đếm chậm.