H5S-YFB2-X


H5S-YFB2-X

  • Sai số: ±15 giây/tháng −10 to 45°C), ±20 giây/tháng (45 to 55°C)
  • Bộ nhớ: Sử dụng liên tục 5 năm
  • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 55oC
  • Tiêu chuẩn: CURUS: UL 508/CSA C22.2 No.14, EN 60730-2-7, VDE 0106/part100

Tài liệu tiếng anh h5s

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *