H5CZ-L8ED


H5CZ-L8ED

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm)
 • Loại 8-chân tròn
 • Nguồn cấp: 12 to 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz
 • Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer)
 • Chế độ hoạt động: 4 chế độ ngõ ra timer, 2 chế độ ngõ ra cho Twin timer
 • Ngõ vào: Signal, Reset (No voltage)
 • Ngõ ra: Time-limit SPDT + instantaneous SPDT
 • Chọn thang đo: 0.001 s to 9.999 s, 0.01 s to 99.99 s, 0.1 s to 999.9 s, 1 s to 9999 s, 1 s to 99 min 59 s0.1 m to 999.9 min, 1 min to 9999 min, 1 min to 99 h 59 min, 0.1 h to 999.9 h, 1 h to 9999 h
 • Chế độ hoạt động ngõ ra:
A: Signal ON Delay I, A-1: Signal ON Delay II, A-2: Power ON Delay I, A-3: Power ON Delay II, b: Repeat Cycle 1, b-1: Repeat Cycle 2, d: Signal OFF Delay, E: Interval, F: Cumulative, Z: ON/OFF-duty-adjustable flicker, S: Stopwatch, toff: Flicker OFF Start 1, ton: Flicker ON Start 1, toff-1: Flicker OFF Start 2, ton-1: Flicker ON Start
 • Hiển thị: LCD. Chiều cao 10mm (PV); 6mm (SV)
 • Bộ nhớ: EEPROM, thời gian lưu dữ liệu đến 10 năm
 • Tiêu chuần: IEC IP66, UL508 Type 4X (indoor)

Tài liệu tiếng anh h5cz

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *