H5CX-A-N


H5CX-A-N

Bộ định thời gian hiển thị số
  • Nguồn cấp: 100-240VAC
  • Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer)
  • Ngõ vào: Signal, Reset, Gate
  • Thang đo: Lên đến 9999 giờ
  • Chế độ hoạt động ngõ ra:
A: Signal ON Delay I, A-1: Signal ON Delay II, A-2: Power ON Delay I, A-3: Power ON Delay II, b: Repeat Cycle 1, b-1: Repeat Cycle 2, d: Signal OFF Delay, E: Interval, F: Cumulative, Z: ON/OFF-duty-adjustable flicker, S: Stopwatch, toff: Flicker OFF Start 1, ton: Flicker ON Start 1, toff-1: Flicker OFF Start 2, ton-1: Flicker ON Start 2
  • Màn hiển thị: 7-segment, negative transmissive LCD. Màn hình hiển thị giá trị PV có thể thay đổi màu xanh / đỏ / cam
  • Bộ nhớ: EEPROM
  • Tiêu chuần: CE, UL, EN

Tài liệu tiếng việt H5CX
Tài liệu tiếng anh h5cx
H5CX – Huong dan su dung

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *