H3CR-A AC100-240/DC100-125


H3CR-A AC100-240/DC100-125
Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog

  • Loại 11-chân
  • Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC
  • Ngõ ra rơle DPDT
  • Chế độ hoạt động:

A:ON-delay
B:Flicker OFF start
B2:Flicker ON start
C:Signal ON/OFF-delay
D:Signal OFF-delay
E:Interval
G:Signal ON/OFF-delay (chỉ cho H3CR-A-300)
J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

  • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A
Tài liệu tiếng anh H3CR-A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *