E6D-CWZ2C 1000 P/R


Encoder 1000 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

  • Nguồn cấp: 12VDC
  • Ngõ ra: hở collector. Pha A, B và Z
  • Tần số đáp ứng: 200kHz
  • Đường kính thân 55mm
  • Đường kính trục 6mm
  • Tốc độ tối đa cho phép: 12,000 vòng/phút
  • Độ phân giải đến 6000 xung/vòng
  • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 70°C
  • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50

Tài liệu tiếng anh E6D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *