E5EK-AA2

  • Nguồn cấp: 100-240VAC
  • Kích thước 48×96 mm
  • Ngõ vào: Nhiệt độ: Thermocouple, Pt100, JPt100; Dòng điện: 4~20mA, 0~20mA; Điện áp: 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC
  • Ngõ ra: Chọn lựa (rơle, analog 0~10VDC, analog 4~20mA)
  • Ngõ ra cảnh báo: 2 đầu ra rơ le.
  • Chức năng điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID control (with auto-tuning)
  • Chức năng khác: Đâu ra chỉnh tay, điều khiển nóng /lạnh, cảnh báo đứt mạch điều khiển, đặt nhiều giá trị SP, giới hạn MV, lọc đầu vào số, tự chỉnh, chuyển đầu vào nhiệt, chạy/ ngừng, các chức năng bảo vệ, …
  • Tiêu chuẩn: IEC IP66, NEMA4

Tài liệu tiếng anh E5EK

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *