E2E-X10MF1

  • Nguồn: 12-24VDC, 3 dây.
  • Cỡ: M18
  • Khoảng cách phát hiện: 10 mm
  • Đầu ra điều khiển: PNP, NO
  • Bảo vệ mạch Thiết bị thu sóng, bảo vệ tải ngắn mạch (cho đầu ra điều khiển và chẩn đoán)
  • Chỉ thị hoạt động (LED đỏ)
  • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
  • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Tài liệu tiếng việt E2E
Catalog tiếng anh E2E

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *