CP1E-NA20DR-A


CP1E-NA20DR-A
PLC 12-DC input / 8-rơle output / 2-Analog input / 1-Analog output. AC100-240

 • Nguồn cấp: 100-240 VAC
 • Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output
 • Ngõ vào/ra anlog: 2-Analog input (0~6000) / 1-Analog output (0~6000)
 • Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM)
 • Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords
 • Số lượng timers / counters: 256
 • Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min.
 • Ngõ vào tốc độ cao: Incremental: 100 kHz x 6 counters; Up/down: 100kHz x 2 counters; Pulse + Direction input: 100kHz x 2 counters; Differential phase input: 50 kHz x 1 counter, 5 kHz x 1 counter
 • Ngõ vào interrupt: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
 • Ngõ vào tác động nhanh: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
 • Ngõ ra xung (transistor output): Pulse + Direction Mode, 1Hz ~ 100 kHz: 2 outputs. Continuous mode (điều khiển tốc độ), Independent mode (điều khiển vị trí)
 • Trang bị sẵn cổng USB 2.0 kết nối máy tính
 • Có thể mở rộng thêm cổng truyền thông RS232C hoặc RS422/RS485
 • Giao thức truyền thông: Host Link; 1:N NT Link; No-protocol mode; Serial PLC Link Slave, Serial PLC Link Master; Modbus-RTU Easy Master
 • Trang bị đồng hồ thực (clock) (cần thêm pin CP1W-BAT01)
 • Tiêu chuẩn: EC, EMC (zone B), JIS

Catalog tiếng anh PLC CP1E
Tài liệu tiếng anh CP1E
Download phần mềm lập trình miễn phí 150 ngày

CX-Programmer for CP1E Trial Version (150 days). Not applicable to 60 I/O-point CPU Unit.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *