CP1E-E10DR-A

PLC 6-DC input / 4-rơle output. AC100-240
CP1E-E10DR-A
 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4-Relay output
 • Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM)
 • Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords
 • Số lượng timers / counters: 256
 • Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV): 7.90 µs min.
 • Ngõ vào tốc độ cao: Incremental: 10 kHz x 6 counters; Up/down: 10kHz x 2 counters; Pulse + Direction input: 10kHz x 2 counters; Differential phase input: 5 kHz x 2 counters
 • Ngõ vào interrupt: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
 • Ngõ vào tác động nhanh: 6 inputs (độ rộng xung 50µs min.)
 • Trang bị sẵn cổng USB 2.0 kết nối máy tính
 • Tiêu chuẩn: EC, EMC (zone B), JIS

Catalog tiếng anh PLC CP1E

Tài liệu tiếng anh CP1E

Download phần mềm lập trình miễn phí 150 ngày

CX-Programmer for CP1E Trial Version (150 days). Not applicable to 60 I/O-point CPU Unit.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *