Cài đặt chế độ đầu vào cho bộ đếm H7CX

Công tắc chuẩn DIP số 8 dùng để cài đặt chế độ đầu vào  Bộ đếm H7CX 

Mục

OFF

ON

1

Cài đặt sử dụng công tắc chuẩn DIP

Tắt

Bật

2

Tốc độ đếm

30 Hz

5 kHz

3

Chế độ đầu vào

Đếm tăng

Đếm giảm

4
5

Chế độ đầu ra

Xem tài liệu kỹ thuật

6

Thời gian đầu ra

0.5 s

0.05 s

7

Tín hiệu reset tối thiểu

20 ms

1 ms

8

Phương pháp đầu vào

Đầu vào dạng NPN

Đầu vào dạng PNP

h7cx

Chú ý:

  1. Luôn bật công tắc chuẩn DIP số 1 lên ON. Khi công tắc OFF, cài đặt sử dụng công tắc chuẩn không có tác dụng.
  2. Các cài đặt sử dụng công tắc chuẩn DIP sẽ có hiệu lực khi nguồn được bật lại. (Thực hiện cài đặt sử dụng công tắc chuẩn DIP khi nguồn đang tắt)
  3. Khi chế độ đầu vào, chế độ đầu ra hoặc thời gian đầu ra không thể cài đặt được bằng công tắc chuẩn DIP, tất cả các cài đặt đó phải thực hiện thông qua các phím. Chi tiết về phương pháp cài đặt, hãy xem trong tài liệu kỹ thuật.